CENTRE EXCURSIONISTA REFALGARI
Avda. Generalitat, 3 Aula, 2
43560 LA SÉNIA (Montsià)

cerefal@cerefalgari.cat

Aquí estan els tipus de llicencia i el seu preu amb el full per sol·licitar la llicencia o la inscripció al Centre

Centre Excursionista Refalgarí

Formulari Word per sol·licitar la llicencia o la inscripció al Centre 2018.

Quadre dels tipus de llicencia i el seu preu 2018

Pla de carnets 2018 - millores.